Mae'r Gwerthiannau Cwmni yn Cynyddu yn Erbyn y Galw Gwan yn Hanner Cyntaf eleni

Ers dechrau 2014, cadwyd prisiau deunyddiau crai twngsten i lawr, mae sefyllfa'r farchnad mewn cyflwr muriog waeth beth fo'r farchnad ddomestig neu'r farchnad dramor, mae'r galw yn wan iawn. Mae'n ymddangos bod y diwydiant cyfan yn y gaeaf oer.

Gan wynebu sefyllfa ddifrifol y farchnad, mae'r cwmni'n gwneud pob ymdrech i arloesi model gwerthu a datblygu sianeli gwerthu newydd, yn y cyfamser, mae'r cwmni'n cyflwyno eitemau cynnyrch newydd i'r farchnad er mwyn cael cyfle newydd a mwy o gyfranddaliadau ar y farchnad.

Yn hanner cyntaf 2015, cynyddodd gwerthiannau prif gynhyrchion eto o gymharu â'r un cyfnod y llynedd, ar y sail bod gwerthiannau 2014 wedi cynyddu'n sydyn yn erbyn gwerthiannau 2013.

Cyrhaeddodd meintiau gwerthiant powdrau metel twngsten a phowdrau carbid hyd at fwy na 200 tunnell fetrig bob mis yn ystod y tri mis diweddaraf. Mae'r gwerthiant yn taro'r uchafbwynt hanesyddol. Hyd ddiwedd mis Mehefin, mae'r meintiau gwerthiant 65.73% o werthiannau arfaethedig eleni, hefyd 27.88% yn uwch na gwerthiannau'r un cyfnod y llynedd.

Mae maint gwerthiant carbidau wedi'u smentio 3.78% yn uwch na gwerthiannau'r un cyfnod y llynedd.

Mae maint gwerthiant offer trachywiredd yn 51.56% o werthiannau arfaethedig eleni, a 45.76% yn uwch na gwerthiannau'r un cyfnod y llynedd, roedd hefyd yn cyrraedd yr uchafbwynt hanesyddol.


Amser post: Tach-25-2020