Cyflawnodd Gwerthiannau Uchel Amser-llawn yn 2015

Yn 2015, yn wynebu pwysau cynyddol y dirywiad economaidd a chwymp sydyn ar bris deunydd crai a ffactorau negyddol eraill, fe wnaeth Nanchang Cemented Carbide LLC fwrw ymlaen mewn undod, heb betruso nac ymateb i eraill i geisio datblygiad. I'r mewnol, roedd yn gwella'r rheolaeth a'r rheolaeth ansawdd. I'r allanol, aeth y cwmni ati i ehangu'r marchnadoedd gwerthu gartref a thramor a chipio archebion a chyfranddaliadau o'r farchnad. Roedd gwerthiant y cwmni wedi sicrhau twf mawr o'i gymharu â'r flwyddyn ddiwethaf ac wedi cyrraedd ei lefel orau: roedd powdr metel twngsten a phowdr carbid twngsten dros 2000 MT, wedi cynyddu 11.65%; carbid wedi'i smentio oedd 401 MT, cynyddodd 12.01%; roedd offer carbid dros 10 miliwn o ddarnau, wedi cynyddu 41.26%.


Amser post: Tach-25-2020